ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2019
MASTYCHE rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. mastyche
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiLentyszek iest drzewo, ktore osobliwie rośćie we Włoszech, puszczáiące z siebie żywicę kliiowátą, ktorą zowią Mástyche. OvOtwWPrzem 646.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz mastycha.
Autorka: ER