ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2019
KAŁAUZ rzecz. m
Warianty fonetyczne: KAŁAUZ, KAŁAUSZ, KALAUZ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1652
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZáczym viąwszy tłomok trokámi, bez Przewodniká, beż Pocztarzá; beż Kálauzá, sam pilno záczętą drogę konczyć muśiałem koniecznie. AndPiekBoh 84. Błądzą, a diabeł, który okazyje chwyta, Nieproszonym kałauzem do nich się przypyta I rozliczne zabawki wymyślając ciału, Naprzód w grzech, potem w piekło prowadzi pomału Gdzie choć się im uprzykrzy noc wpośród płomieni, Opłakanej zabawy nigdy nie odmieni. PotFrasz5Kuk III 370. Król poszedł na imprezę, gdzie kałauszowie niezwyczajnym traktem, bo wielkiemi lasami i górami, prowadzili wojsko, które przyszłej wiktoryji otrzymało praesagium takowym sposobem. DyakDiar 54.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kalauz babiński:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA