W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021
MOŚĆ rzecz. m albo ż
Słowniki:
SXVI, Kn (w cytatach pod $n$waszmość$ ), T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. mość; D. mości; C. mości; B. uż. nżyw. mość; W. mość
Znaczenia:
»skrót rzeczownika  → miłość, część składowa uroczystych tytułów grzecznościowych«: To iednak waruią sobie ych mosci oboią strona, iesliby ktora osoba z ych mosciow, lubo to jey mosc pani Katarzyna Strzybylowna, lubo tez jɛgo m҃osc pan Ian Jarmolinsky sterliterz s tego swiata zeszły, tedy te summy aexsparteiey m҃osc paniey Strzybylowny w dom ych mosciow panow Strzybylow aexparte jɛgo mosci pana Iarmolinskiego, iure naturali sukcesorom nalezącemu, wracac sie maią, nihiliominus y na tych sumach ab utrinque y na inszych dobrach, ktore by sobie ekwaliter hores pondomily sinescitu et konsensu ych mosciow panow przyiacioł, dozywociu spolnie zapisac sobie będą mogli [...]. KsŻyt 306v. Mowisz/ że szczęśćia nie masz/ y probuiesz snádnie/ Że to ludźie poznáią/ co twa mość ukrádnie: Będźiesz miał szczęśćie/ że nic więcey niepoznáią/ Podź/ gdźie koniec nieszczęśćia/ co krádną/ miewáią. JagDworz Diiv.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wasza mość: Łaskawy mój panie. Miej, wasza mość, nad nami swe politowanie. SatStesBar II 733. ▲ wasza królewska mość: Odpowięm [...] Wsza krolewska Mosc racz tak perswadować krzywdę czyniącemu Nieukrzywdzonemu. PasPam 286. ▲ wasza książęca mość: Kasztelan mówił: „Czemuż wasza książęca mość jako generalny regimentarz nie oponujesz się temu?” MatDiar 55. ▲ jego królewska mość: Przy expiracyi czterech niedziel znowu prolongowano w izbie poselskiéj cum consensu privato króla do tygodnia i znowu do drugiego; tandem gdy elapsum tempus było niedziel sześciu, bez żadnych konstytucyj, na górę poszła izba, ale nie łączyć się tylko prosić, aby jeszcze frysztu dał jego królewska mość do pisania konstytucyi, a zatém do regressu do izby poselskiej. ZawiszaPam 354. ▲ jej książęca mość: Fest dzisiejszy tu przytomnego JWJM pana pisarza polnego koronnego imienin, solenniem obchodził, podczas którego zaczęli się zjeżdzać niż spomnieni goście, jako to jej książęca mość wojewodzina brzyska, wdowa, a ciotka moja, JWJM pan wojewoda brzyski, syn, nunc dzirżący, JWJM kanclerz wielki WKLgo, szwagier mój, z samą, JO książę jegomość Jabłonowski starosta czechrzyński, grand Espaigne i innych numerus innumerus obywatelów różnych województw i powiatów na fest jutrzejszy imienin moich Hieronima św. RadziwHDiar 150.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz , mości, mościa, mść, wkmć, wkm..
Autor: SPas