ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2013
HERETYCTWO rzecz. n
Słowniki:
SXVI, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. heretyctwo; D. heretyctwa; N. heretyctwem; ~ lm D. heretyctw
Znaczenia:
»herezja«: Kąkol rodzi ziarno czárne/ prochowi podobne; ták heretyctwo splendor wiáry ćmi/ y czerni/ człowieká peochem czyni/ iż się łácno vniesie wszytkim wiátrem náuki: bo nie pytay státku w heretykách/ to się tey opiniiey chwycą/ to owey/ bo dobrego gruntu wiáry nie máią. BirkNiedz 137. Iako márynarze/ ábo ci ktorzy do iedney łodzi wnidą/ dla roznych spraw y przyczyn/ nigdy do iednego celu nie mierzą; ále skoro wiátry vderzą/ á morze pocznie się od wáłow nádymáć/ wszyscy bieżą iáko ná gwałt/ rátá wszyscy wołáią zgodnym sercem: ták y ci ktorzy opuściwszy łodź Piotrá ś. puścili się ná wáły roznych heretyctw/ nie mász żadney przyiáźni miedzy nimi/ chybá ná ten czás gdy się obawiáią niebespieczeństwá iákiego od klątew/ abo od kościelney discypliny/ prędka ná ten czás nuedzy nimi konfederácya. BirkNiedz 256. To jednák przed tobą wyznaję/ że według oney drogi/ ktorą oni powiádáją być cheretyctwem/ ták służę Ojczystemu Bogu/ wierząc wszystkiemu/ cokolwiek nápisano w Zakonie y w prorocech. BG Dz 24, 14. co to iest ze ták wiele ieszcze Pogáństwa, Heretyctwá, niedowiársywa? MłodzKaz 239. Keszer ist nicht zu bekehe/ Heretyk nienáwrotny; die Keszeren ist GOtt zuwinder/ Heretyctwo Bogu przykre. ErnHand 551.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ariańskie heretyctwo:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM