ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019
DO przyim.
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SJP notują
SStp (?), SXVI (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy: do
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDo/ (Praepositio)Ad me, [...]. Kn 124-127. Do [...]. T III 226-227.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: list do przejechania »glejt«: Do krola ich przyszło osm[n]ascie [...] prosząc o list do przeiechania. PasPam 151. ▲ wyjechać do kogoś »zbliżyć się do kogoś jadąc z przeciwnej strony, podjechać do kogoś«: Wynidę na podworze co czynic. Wyiechac do nich czyli nie. PasPam 156. W tym Szlachcic wyiechał do nas z lassa. PasPam 237v. ▲ przybyło zębów do chleba:
Związki frazeologiczne: do biesa »wyraża przekleństwo; precz«: Kto się dobrze przypátrzył Kosmográphiey/ a Kometę uważył [...] gdzie Máchomet leży/ tam się pierwey efekty pokażą [...] Obaczy Machomet odmianę w samym Alkoranie: by też wszystkich ziemia pożarła/ do biesa z takim sąsiadem. Lecz barziey uzna mutacyą zá pięć lat. ŻędzKom B2v. do bisa. 1) Potztausend; das dich der Hencker. [...] 1) le bourreau; ventregris; cadedis; ventre-bleu; hache. [...] § 1) do bisa sparzyłem się. T III 52. ◆ kto [jest] jako bydło do obory gnany z pola: Iad mu pryskał po Piersiach: kiedy Kawallery I swych widzi Rycerzow iednych, iako wory Na wozach: drugich iako bydło do Obory Gnanych zPola. PotWoj 164. ◆ do biesa »dużo, wiele«: Do Bogá ich/ Sic potius loquendum, quam do kátá ich/ vel do biesá ich. vide Wiele. Kn 124. do bisa. [...] 2) viel. [...] 2) beaucoup. § [...] 2) do bisa tam graczow, złodzieiow. T III 52. ◆ liberum accessum dokądś zostawić: Mosty [...] spalili Liberum Accessum do Wiednia. Nieprzyiacielowi zostawiwszy. PasPam 267v. ◆ bronić się do krwie ostatniej »bronić się do końca, nie poddawać się«: A przecię ma bydź taka w nas ochota Ze niekochaiąc tak o slep zywota Iako naydłuzeÿ bronic się mozęmÿ, Do Krwie ostatnieÿ, poki tylko thnięmÿ. OblJasGór 131v. ◆ do ząb bronić czego »bronić czego żarliwie, do ostatka, ryzykując życiem«: Do ząb/ proprie. vt Do ząb broni wilk dzieci/ etc. Lupus mordicùs catulos defendit. Nonnisi dentibus excussis à catulis lupum amoueas [...]. Kn 126. ◆ do buntów iść »buntować się, występować przeciwko władzy«: Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwFDzieje 86. ◆ do broni »komenda wojskowa: wezwanie do walki«: Hey moia zywa młodzi dostrzelby do broni Niech tu znowu Turczyn kieł wyuzdani zroni.. PotWoj 136. Te kołátánia y ták głosne boie Horn Vsłyszawszy, porwie ná się zbroie: Y ná pułk krzyknie: Co prędzey do koni, Hey do zbroi co wskok, do strzelby, do broni. OblJasGór 43v. ◆ mieć się do broni (sz. zm.) »chcieć walczyć«: Gomes [mówi do Diega] Ná coż się mász do broni, gdyć nie służą, siły? CorMorszACyd 116. Nikt się nie ma dobroni: łzy tylko leiecie [mówi umierający Chodkiewicz do rycerstwa]. PotWoj 153. Broń [...] mieć się do broni. zu den Waffen greifen. prendre les armes [...]. T III 78. ◆ coś jako bydło do domu gonić: W Pewney támże Prowincyi, iák bydło ie [jelenie] do domu gonią, doią, nábiał zbieráią, wielką ztąd máiąc intratę. ChmielAteny1745 I 474. ◆ czego bronić do tchu ostatniego »bronić czego żarliwie, do ostatka, ryzykując życiem«: Wzdÿ nie nie wątpmÿ ani tesz tak slepi Bądzmÿ, ze zdrowiey ÿ daleko lepieÿ, Panskiego Domu ÿ całości Swego Zakonu bronić do tchu ostátniego; Nizli z tym wszytkim przyść ná zepsowánie Albo w niewolą álbo ná wygnánie. OblJasGór 95v. ◆ do ząb bronić kogo co »bronić kogo czego żarliwie, do ostatka«: Do ząb tr. vt Do ząb broni przyiaciélá/ zdánia swego/ etc. Mordicùs tuetur amicum, tr. Pertinaciter ei adhaeret. Constantissimè eum defendit [...]. Kn 126. ◆ do broni się na kogo rzucić »zaatakować kogo zbrojnie«: Gdy wszyscy do broni się ná nieprzyiáciela rzucili. Beata zrzuciwszy z siebie ślubne szaty, prochu dostawszy, dziáło nabiwszy, z wieży [...] strzeliłá. NiesKor II 56. ◆ bronić się do ostatniego (sz. zm.) »bronić się do końca, nie poddawać się«: Gdy go nasi napędzili, umknął się do Miasta, tam się zawarł Ostrogi zarąbał, Czernią wały osadził, y do ostatniego bronić się rezolwował. HistBun 8. My dufaiąc Bogu bronicsię dostatniego [!] będziemy. HistBun 11. Ale oblężeni Kamieńszczanie znaiąc Chmielnickiego sztuki odpisali mu rezolwuiąc się bronic do ostatniego. HistBun 25v. Przeor, maiąc na ten czas w klasztorze swoim sto Zakonnikow iako tez y Zamoyski z Szlachtą inszą, bynaymniey tego nie słuchali, ale się przy Protekcyi Cudowney Matki Boskiey Bronic do ostatniego deklarowali. HistBun 36. ◆ czego do gardła bronić »bronić czego żarliwie, do ostatka, ryzykując życiem«: Abyśmy praw i wolności naszych ojczystych do gardł i majętności swych bronili. AktaKrak I 302. Powinność [...] dobrego żołnierzá iest [...] trwać státecznie przy Hetmánie swoim/ y w bitwie áż do gardła zdrowia y cáłości iego bronić. StarPopr 129. ◆ garnąć się do boku czyjegoś »pragnąć stale towarzyszyć komu, być do czyjejś dyspozycji«: Siłaz się ich garnęło do Boku Panskiego. PasPam 133v. ◆ jedź do diabła »jedź precz, wynoś się«: ◆ miewać kogoś do nieukontentowania »bywać niezadowolonym z kogoś«: Ales my kozdego [z królów] Cierpieli Iakiego nąm Pan Bog dał tak długo az go znowu Sąm wziął. Choc tez miewalismy niektorych do Nieukontentowania. PasPam 227. ◆ złożyć do kogoś kopije »zacząć z kims walczyć kopią«: Husarya Owa Co się przebiła przez szyki złozy do Nich kopie. PasPam 107v. ◆ kogo do afektu przyjąć, kogo w afekt przyjąć »o kobiecie: pozwolić mężczyźnie obcować ze sobą fizycznie, nie będąc jego żoną«: PHYLLIS [...] Demofoonta, Syna Tezeuszowego z woyny Troiańskiey powracaiącego, y do domu, y do affektu przyięła; wziąwszy wprzod od niego słowo, że [...] miał ią poiąć za Zonę. OvChrośRoz 11. [Hypsipyle] Jazona [...] pod dach y w afekt swoy przyiąwszy, bliźnięta z nim miała; ktory dał iey słowo, że [...] miał się z nią ożenić. OvChrośRoz 68.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252. ● Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v. ● Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4. ● Tego trzebá hámowáć/ co się do broni porywa/ á co do mieszká/ tego nie trzebá. RysProv XV, 10. ● Kto czéládź wiélką chowa/ i buduié: Ten/ by nawięcey miał/ wnét wyszáfuié. ábo: Drogę do vbostwá sobié gotuié. KnAd 376. ● Kto w dziesiąci leciech/ nie będzie nadobny/ we dwudziestu gładki/ we trzydziestu duży/ we czterdziestu mądry/ w piąciudziesiąt bogáty/ wsześciudziesiąt nabożny/ tedy iuz do śmierci tákim nie będzie. RysProv VII, 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas