ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2019
MATCZYNY, MATCZYN przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1692
Formy: lp D. ż matczynej; n matczynego; ~ odmiana niezłożona lp M. m matczyn
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWidźieć to dobrze w niektorych známionách ktore w weyrzeniá Mátczynego á zatym z fantazyi ná potomstwie zostały, to nie z tąd idźie, áby moc ktorá formuie członki poglądałá ná fantazyia, bo tá nie więcey widźi niżeli w drzewie: ále że fantázyia odmienia humory y duchy, á zátym y ćiepło y inne własnośći ktore do formowánia należą. TylkRoz 265. Coż, ow ktory swey swiátu udźiela iásnośći Mátczyn Oyćiec? SenBardzTrag 127. PANNA przedwieczna/ Byłá beśpiecżna Z Synaczká swoiego/ Gdy go vwiodła/ W Egypt przywiodła/ Dla Herodá złego. Ktory mordował/ I dźiatki psował V pierśi mátcżyney. ŻabSymf B3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER