W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2009
*AKCEPTOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp D. akceptowania; Ms. akceptowaniu
Znaczenia:
»uznanie, wyrażenie zgody na co, aprobata«: Posłał też Król Szwedzki wielką część Woyska z Wielkiey Polski w Wojewodztwa i Ziemię rożne [...] przymuszaiąc roznemi torsyami Szlachtę do acceptowania Konfederacyi Srzedzkiey. OtwFDzieje 115. z Paryża de eadem die. Dwor Nasz bardzo się ukontentowanym pokazuie z ostatniego kuryera z Madrytu z konfirmacyą o akceptowaniu Dworu Hiszpanskiego praeliminarium pacis [...]. GazPol 1736/82, 8 nlb.. Ktory to Sentyment [zła wola] Dworu Portugalskiego tym iest oczywistszy, im bardziey dalekim się pokazuie od akceptowania praeliminarii poddanych sobie. MerkHist 148.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz AKCEPTACYJA.
Autorzy: TS, WM