ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2019
MĘDRALA rzecz. m
Warianty fonetyczne: MĘDRALA, MĘDRELA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: lp M. mędrela; ~ lm C. mędralom
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGdźie przypátrzyć sie możem/ iż ten Mędrelá od drobniuchnych y máluśienkich rzeczy záczyna/ to iest/ żeby czásu podnoszenia ćiáłá Páná Chrystusowego ná źiemię plwáły/ ábo oczy mrużyły/ ábo iákie słowá niepotrzebne mowiły. SpInZąbMłot 21. Co zá przyczyná/ że Bog niektorym Mędralom/ ktorzy sobie z wielkiey dwornośći y ćiekáwośći życzyli/ áby byli mogli Dyiabłá/ Duchá/ álbo pokusę iáką widźieć/ nie chćiał g woli czynić/ áni dopuśćić/ żeby tego/ czego żądáli/ dostąpili. GdacPan Ffii.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER