W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BUNTOWANIE rzecz. n
Słowniki:
notują
Formy: lp M. buntowanie; D. buntowania; B. buntowanie
Znaczenia:
»podburzanie, podżeganie do buntu, zawiązywanie spisku, sprzysiężenia«: Buntowánie [actio] Turbarum concitatio. [...] Tempestas seditionum, discordiarum: tempestas popularis. Seditio, Cicer. Kn 53. Zarobił żem náostátku, aby mię potwarzono o ták szkarádny występek, to iest, o buntowánie Piechot. LubJMan 103. Że do buntowánia Związku Zołnierskiego nigdy się nie mieszał [Marszałek Koronny], przyznawam. LubJMan 150.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM