ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2019
MECHANICZNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1747-1756
Formy: lm D. mechanicznych; B. nmos mechaniczne
Znaczenia:
1. »odnoszący się do mechaniki«: Jak tylko to uczonych ludzi Towarzystwo było ustanowione, natychmiast uformowało proiekt roztrząsnienia, i iednych po drugich opisania, wszystkich operacyi Sztuk Mechanicznych; będąc przekonane, że to iego przedsięwzięcie, rownieby do wydoskonalenia tychże sztuk Mechanicznych, iako i wszystkich umieiętnosci przyczyniło się. DuhMałachJSpos 4.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNiektóre tyż podrzucają, mając machiny mechaniczne, na którą dawszy baczność, jak lis wyjdzie, palcem pociągnąwszy, wyżej od kawalerów te zwirzęta wyrzucają w górę, choć ich po dwóch przez moc to czynią. RadziwHDiar 177. Ia przyznam się Wm Pani Dobrodzice pod sekretem, że mię wstyd był y patrzeć w Paryżu na tych Polaków, którzy tam razem ze mną byli. Iedni z nich z Akademikami się wiązali, drudzy na experymentach Fizycznych czas drogi trawili; inni manufaktury rożne ustawicznie oglądali, y Mechaniczne instrumenta kopiowali. BohFStar 99.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz mechanicki.
Autorka: ER