ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2019
PORUCZENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: lp Ms. poruczeniu
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPorucżnik ieden/ ktory miał w porucżeniu swym od Hetmáná/ niemáłe woysko/ rádźił się go/ iákoby mogł ten vrząd sobie zlecony naylepiey odpráwowáć. BudnyBPow 64.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK