ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2019
POSEŁEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1650
Formy: lm M. uż. osob. posełkowie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiUmieli czytáć/ pisáć/ gráć; to listki/ to świstki/ to podáruneczki bez przestanku/ to posełkowie/ to báby/ to Rufiáni z koczotámi/ iedná za drugą. ZłoteJarzmo C.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK