ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019
POSIADAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy: bezok. posiadać się
Znaczenia:
»umieszczać się, usadawiać się«: Jacek, ten syn, beł z p. wojewodą ruskim na sejmiku w Wiśni r. 1630; chociaż szumno i dostatkięm beł, przecię u stołu nie dali mu się posiadać dworzanie ślachta, mówiąc że niegodzięn chłop posiadać ślachcica; wypychali go na sąm koniec. TrepNekLib k. 150.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POSIADANY
im. przym. bier.
Formy: lm B. nmos posiadane
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWidźielichmy wieku przeszłego/ gdy Węgierska Ziemiá/ y inne Prowincye dla heretyctwá y heretykow od Turkow pośiadáne były; gdy woyny y mordy wielkie Hugonotowie we Fráncyey czynili/ Purytanowie w Angliey y w Szkocyey/ Lutrowie w Niemcech. BirkEgz 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK