W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2012
DOBROCZYNNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. dobroczynność; lm B. dobroczynności
Znaczenia:
»dobrodziejstwo, łaska«: Inne dobroczynnosci do dalszego wyswiadczania temuz Urodzonemu Lubomirskiemu IkM w mocy swey zostawuie. PasPam 209v. A przecie nie tu ieszcze stawia wrodzona [...] Pana Woiewody M hoyność: do oświadczonych iuż w tysiącu okazyach dobroczynności swoich nowe co raz Panskiego ku sługom swoim afektu daie zadatki, czyni autokracyą. Czego iasny i w tym przezacnym prezencie argument/ o ktorym śmiele rzec mogę że majestatem res data dantis habet. PisMów II 250-251. Dobroczynność [...]. T III 229.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas