W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2023
DEKrzecz m, DEKArzecz ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy: lp M. m dek; ż deka; m albo ż dekami; N. m albo ż deką; ~ lm M. ż deki; D. ż dek
Znaczenia:
»przykrycie, pokrowiec, narzuta«: A Komin/ y Stoł cudny/ dlá der y dek kłádźienia bydź ma. PienHip 31. Iednák, iż pczołá nigdy prożnować nie może, y przez ten krotki czás, poki mátká nád stárym vlem siedzi, (bo oná przećię, według przyrodzeniá swego, nie śiędźie chybá wysoko: to iest pod deką, álbo przykrywádłem, ktore iest ná vlu.) pocznie pod deką plástry y miod robić [...]. OstrorNauka Cij. 68: Koni potym Cesárskich pięćdźieśiąt stroyno od złotá y kámieni drogich prowádzono/ czáprági sádzone drogie dekámi kosztownemi przybite/ śiodłá od złotá opráwne/ y sádzone Rubinámi/ Szmárágdy/ Dyámentámi/ Száphirámi/ y inszemi kámieńmi [...]. StarWyp C2v. Potym Lewartowie w tygrysach/ w lámpártách konno ze strzelbą y kopijámi sześć tyśięcy: zá temi koni prowádzono dźieśięć pod dekámi szkárłatnemi rzeczy odrzemieniá y káłchány pokryte skorą[.] StarWyp B3. [...] deká/ koc [...]. KusWeg C. Item Muły num: 40. ktore prowádzone były, w bárwie złotey, bogátey, przystroione brámowánemi galonámi srebrnemi, koperty Deki ná nich bogáto, z Herbámi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2. HOUSSE [...] Dera ná konia álbo dek [...]. DanKolaDyk II, 131.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM