W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2021
BEK rzecz. m
Słowniki:
Kn, T, L (XVII-XIX), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. bek; D. beku; N. bekiem; ~ lm B. uż. nosob. beki
Znaczenia:
1. »głos bee wydawany przez różne zwierzęta, np. owce, barany, jelenie, beczenie, ryk«: Béczenie/ bék/ Mugitus boum, [...] Balatus ouium. Kn 19. Owczych stad chore beki słycháć. OvOtwWPrzem 281. Wiszą tłuste u rosłej prosięta samury; A cóż, gdy na kształt chmury Kilkaset czarnych dójek z ugorów się garnie Do przestronej owczarnie? Matki jagniątek różnym Wabią bekiem, lecz próżnym. PotNabKuk I PieśNab 523. Beczenie, Bek. das Gebloecke. bêlement, bêler, meuglement, mugissement, buglement. § bek owiec skopow, koz, krow, ieleni. T III 31.
2.przen. »głośny płacz«: Kupidyn w beki, krzyki, wrzeszczy, płacze. JabłEzop 16. Tu płakać wszyscy poczeli; aż na to, Jozef im powie y przed tym y ninie. Mścić się naymnieyszey chroniłem przyczyny. Y dziś daruię wszystkim z serca winy. Gdy się to dzieie u Jozefa w domu, Dwor Faraonow z zgiełku z beku z ryku Y z tak bliskiego przy pałacach gromu O Jozwowych się braci dowie szyku. ChrośJóz1745 P3. Porwą ią [żonę Putyfara] tedy, trą, trzezwią, ruszaią, Kobiety w lament, w krzyk, w płacz w zgiełki, beki, Ci suknie owi, piersi rozpinaią. Aby ią wiatrek, mogł obwinąc lekki, Po wodki iednych, co w skok posyłaią, By ich co prędzey, nániesli z apteki. ChrośJóz1745 F4-F4v. Zu/ nehmlich schreiten/ sich begeben zu etwas. à, c’est à dire, commencer, se mettre, passer à qu. ch. § [...] Kupido w beki, w krzyki. T III 2473.
# Użycia metajęzykowe: # Barszczyk bek bez bluszcz bobek bol bruk budynek [...] in u genitivum terminant. WojnaInst 29-30 # Perdunt (e) in omnibus casibus, nomina bez ceber chrzest flader [...]. His adde desinentia in ec, ek, el, eł, en, eń: item cukier iáskier lagier owies pies szwágier. (p) Excipiuntur piec bek ćwiek człowiek Grek przysiek sąsiek. WojnaInst 32
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM