W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019
DOBRODZIEJ, DOBRODZIEJA rzecz. m
Słowniki:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. dobrodziej; dobrodzieja; D. dobrodzieja; W. dobrodzieju
Znaczenia:
1. »tytuł grzecznościowy, używany w stosunku do osób specjalnie szanowanych«: Mogę tez y ia tak piastować Honor WMM Pana Dobrodzieia iako y naystarszy Zołnierz. PasPam 160. Syn widząc że się Ociec zaląkł pobiezy tez zanim, wołaiąc Stoy Dobrodzieiu ia to syn twoy. PasPam 246. Pisano mu Tytuł Dobrodzieiu, affektem iego y Uczynnoscią zaSzczycano się między Ludzmi. PasPam 284v. Dobrodźiey [...]. T III 229.
2. »człowiek wyświadczający komu łaski, czyniący dobrze, dobroczyńca«: WMM Pan Wielki y Zacny Senator A moy wielki dobrodziey ktorego ia znam łaskę y Affekt dobry. PasPam 144v. Dobrodzieja 'Gutthäter' ErnSłowPolPom IV 59.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas