W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2008
BYDŁOKRADŹCA rzecz. m
Warianty fonetyczne: BYDŁOKRADŹCA, BYDŁOKRADCA, BYDŁOKRADZCA
Słowniki:
SXVI (bydłokrajdca), Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. bydłokradźca // bydłokradca // bydłokradzca
Znaczenia:
»ten, kto kradnie bydło, złodziej bydła«: Złodziey bydłá/ v. Bydłokradcá. Kn 1433. Bydłokradzcá/ Abactor [...] Abigeus [...] ein Viehedieb. DasHünDict Pp iijj. Bydłokradźca Vieh=Dieb. KellGram 234. Bydłokradźca. ein Vieh=Dieb. voleur de bétail. T III 94.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM