ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2020
DYFAMOWAĆ czas. dk/ndk
Warianty fonetyczne: DYFFAMOWAĆ, DYFAMOWAĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: bezok. dyffamować; ~ cz. prze. lp m 3. os. dyfamował
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTo grzech mi było pomiślić y chcieć ná powszechnego Chrześciáńskiego iśdź nieprzyiacielá Czy nie lepiey, y pobożniey, niż posyłáć do Porty Ottomáńskiey winszuiąc, że Wárásdyn wzięty, niż smucić się gdy Pan Bog Chrześciánom dał zwycięstwo, niż Pásquilámi y vrągániem Pekoy [!] Cesárzá Iego Mości z Turki vczyniony diffámowáć. LubJMan 131. W sobotę przeszłą w nocy Francuza mr de Nalouill z karety ludzie subordynowani wywlekłszy ze dwieście kijów onemu potężnie dali: kto i za co, dotychczas nie wiedzą. Dociekli przecie, za co, bo o ludziach rad gadał i onych dyfamował. SarPam 151.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DYFAMUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m dyfamujący
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiUważyć potrzeba ten punkt, jaka tu dla księcia kanclerza niesprawiedliwa i parcjalna jest ochrona, że lubo książę kanclerz sam był principaliter od nas pozwany, jako nas dyfamujący, jako babę kalumniatorkę u siebie konserwujący i oną kupujący, a Witanowscy tylko byli jako complices zapozwani i dla łatwiejszego przywołania aktoratu z regestru incarceratorum codziennie wołanym być mogącego (w który regester ministra status wpisywać nie można było) dołożeni, jednak inna cum complicibus et minus accusatis et quidem gravior, a inna z księciem kanclerzem, samym pryncypałem, a ta lentior et favorabilior wpisana jest w ten manifest sentencja. MatDiar 618.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM