W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2021
ELEKCJA rzecz. ż
Słowniki:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. elekcja; D. elekcjej; C. elekcjej; B. elekcją; Ms. elekcjej; ~ lm M. elekcje; D. elekcjej; B. elekcje
Etymologia: <łac. electio>
Znaczenia:
»wybór, obieranie króla«: Elékcya Krolá/ Trybunalistow/ Urzędnikow/ [...] vide Obieránie ná urząd. Kn 171. Iakoz ledwie by było do tego nie przysło gdy by był niepodrwił Poseł pod Czas Elekcyiey. PasPam 56v. Więm co on o tey Elekcyiey Sentiebat [myślał]. PasPam 198. Obiecuięmy ze Za Panowania naszego mimowolną Elekcyią na krolestwo Polskie nikogo quoquo modo [jakimkolwiek sposobem] w sadzac nie dopusciemy. PasPam 213v-214. Nastąpiła potym Elekcyia krola. PasPam 229v. Wyszły od Arcybiskupa Innotescentie do Woiewodztw zagrzewaiąc Ordines Reipublice [stany Rzeczypospolitey] do Elekcyiey prędkiey. PasPam 229v. Elekcyią Nowego krola złozono pod Warszawa in Maio. PasPam 246v. Elekcya [...]. T III 326.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: akt elekcjej: Rozumiałbym rozdzielić akt elekcyjej posłów od aktu pisania instrukcyjej i niechajby najpierw odprawiła się elekcyja posłów. KarSEgz 55. ▲ wolna elekcja (sz. zm.): Niech Elekcya Krolá będzie wolna, ták, żeby ze wszystkich Koronnych Senatorow, Consiliarzow, Przełożonych, Baronow, Żołnierzow, Szláchty, ktorykolwiek ná Seymie Elekciynym przytomny bedzie, wolnym káżdego zezwoleniem, y wolną wolą nowy Krol obierány był, y denuntiowány. LubJMan 57. Iezeli tedy wolno było do tey praerogatywy wołać, Wisnowieckiego, Polanowskiego toc nie było się o co gniewać choc by tez przy wolney Elekcyiey wołano y Lubomirskiego. PasPam 191. Wolna Elekcyia tym ze Narodom wedle praw iest dostatecznie warowana. PasPam 213v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas