W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016
*KONFESATA rzecz. nmos blp
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lm B. konfesaty; Ms. konfesatach
Etymologia: <śr. łac. confessata>
Znaczenia:
»zeznania; wyznania; przesłuchanie«: W Berlinie w Brandeburskim Elektoracie, dwie czarownice u sąsiady ukradły dziecie, zabiły, ná cząstki rozebrały, w gárnek włożyły dlá wárzenia. Szukáiącá mátká dziecięciá po sąsiádách, zástáłá dziecie u owych czárownic pocwiertowáne, po lamencie udáłá się do sądu. Wzięte ná konfessaty, zeznały, iż to czyniły dlá sprowadzenia grádu ná zboża. ChmielAteny III 239.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dobrowolne konfesaty: U Xiąg recognoverunt [zeznali] iak nadobrowolnych Confesatach że tak iest, że nas naiechali zrabować y powiązać chcieli. PasPam 158.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas