ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020
PAROCHIA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: PAROCHIA, PARACHIA
Słowniki:
SStp (parochia), SXVI (parochia), L (parochia), SWil (parochia), SW (parochia) notują parochia
Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp M. parochia; D. parochiej // parachiej; B. parochią; N. parochią; Ms. parochiej; ~ lm M. parochie; D. parochii; B. parochie; N. parochiami; Ms. parochiach
Znaczenia:
»podstawowa jednostka organizacyjno-terytorialna w strukturze Kościoła, parafia«: Iest to Párochia wielka/ ták w mieście iáko y po przedmieściách/ y też po wsiách rościąga się cura animarum. PruszczKlejn 28. Maią ci zakonnicy facultatem á Sacra Sede Apostolica, sibi [...] Ordini, że im wolno Párochie trzymáć/ y Sákrámentá ádministrowáć. PruszczKlejn 60. Tego roku odprawował się rok święty; to jest: jubileusz wielki generalny. W Krakowie stał przez cztéry miesiące; a w inszych parochiach po cztéry niedziele. WierzbKon 144. A przed tym do Dekanatu Oswiecimskiego te Koscioły y Parochie Nalezały ktore Nizey Opiszane. KomonDziej 140v. A te Bozą Meke robił nie iaki Iakub Zeluren Kurland Kamieniarz ktory tu mieszkał y Vmarł w Łekawiczy Parochiey Rychwalskiey. KomonDziej 142v. Ustawicznieśmy w poniewierce, z miejsca na miejsce błękając się, i tu do Wasieciowej parachiej niedawnośmy zaszli. BrzeżOwRzecz 89. We wsi Ostrzycach Parochią zniozszy, wszystkie z tamtąd dochody, do Tarnogory przeniosł, y inkorporował. NiesKor II 125. Cáłá Fráncyá liczy [...] Párochii 140000. Abbacyi 1356. męskich. Biáłogłowskich 557. BystrzInfGeogr F1. Przynajmniej raz w rok około Wielkiejnocy w własnej parochji spowiadać się i tam kommunikować, pod winą kościelną. SapMWilkKutrz 312.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz parafia.
Autor: WG