W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020
AKOMODACJA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1721-1729
Formy: lp M. akomodacja; D. akomodacji; B. akomodacją; N. akomodacją; Ms. akomodacji
Etymologia: <łac. accommodatio>
Znaczenia:
1. »odpowiednie zestawienie czego z całością, dopasowanie; stosowność«: [...] lustra, zwierciadła wielkie, piękne perspektywy y umaione z akkomodacyą ściany pokoiowe proporcyą nader piękną wydawały [...]. GazPol 1735/47, 1 nlb.. Ten firmament co do figury: iest okrągły. To dla akkomodacyi tak niebu Empyreyskiemu, niebu wodnistemu, iako y ziemi, sferycznych figur. BystrzInfCosm B4v.
2. »okazywanie względów, dogadzanie komu, przychylność«: Posłałem prowizy na Rok przyszły do s. Jerzego temuz Pa[nu] Boryczewskiemu assistentowi Trybunału akkomodacy Atłasu na zupan Sukna. SapADiar 61. Przez tego Sługę do ImX Theologa [...] żeby Sobie [podstoli] Iaki czasik wypoczął, Zalecaiąc wszelką akkomodacyą Iako mnie Samemu. SapADiar 110.
3. »uzgodnienie, umowa, porozumienie«: Prosilismy oraz Im P Regenta aby te papiery reguluiące się ad hoc [...] iak nayprędzey wygotował deklaruiąc akkomodacią. SapANot 111. Finalna Akkomodacya między Dworem Rzymskim y Portugalskim zatamowała się na Artykule Kardynała. MerkHist 558.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: TS, DA