W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2018
*UDAĆ SIĘ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1572-1620
Formy: cz. prze. lp m 3. os. udał się; lm mos 1. os. udaliśmy się; 3. os. udali się; nmos 3. os. udały się
Znaczenia:
1. »skierować się«: Kiedy to weznięmy rznąc wsześć pojazd udalismy się do lądą [lądu] nie na morze. PasPam 66. Udali się k sobie ku Zelandyiey. PasPam 66.
Związki frazeologiczne: udać się do aklamacji »odwołać się do głoszonej opinii«: Udali się [stronnicy Marcina Silnickiego] do akklamacyi, poczciwem ludziom zacnym i domów starożytnych zadawając nieosiadłość. AktaKrak I 239.
Przenośnie: Minerwa moia Tumanem Saletry zakurzona y Surowoscią impetow Baltyckich Swiezo z hukana rezolwowała się chwalić swoich kommilitonow. [...] GESTA [czyny] ktorzy zmłodosci zaraz swoiey [...] Niewdaiąc się pieszczoney Pallady winstytacyią. Udali się ochotnie do przykrey krwawey Bellony Pallestry. PasPam 85v.
2. »przypaść do gustu«: Ia tez miod piię bo mi się bardzo udał. PasPam 163. Wkroczył był w tę konkurencyią ex mente [po myśli] Pana Woiewody Stryia swego [...] alec niepszczęsciło mu się [...] Powiedano mi potym że się dla tego nie udał [Czarniecki pannie] że bardzo humorem y Marsem narabiał. PasPam 82v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas