ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2008
ŚWIATŁOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: boża i Barankowa wieczna światłość:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: niech Bóg da komuś wiekuistą światłość: Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28. ▲ niech komuś wiekuista światłość świeci: [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72. ▲ niechaj komuś wiekuista światłość świeci: Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: [...] wszytkie trzy persony Troyce przenaświętszey do tego się miáły przyłączyć [do stworzenia człowieka]/ czego nie trzebá było/ gdy podleysze kreátury były stwarzáne. dosyć/ gdy rzeczono: Niech się stanie świátłość, etc. BirkOboz 11.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: