ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2020
POWĄTLIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: bezok. powątlić
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...aby oni zaniechawszy tey wody ćieplicżney/ y sobie nie zdrowia więtszego/ y tey wodźie złego vdánia nie cżyniąc/ vdali się rácżey do innych lekarstw: iako do drzewa/ Lignum Sanctum zowią/ tákże do salsy: á kto chce sobie ná potym przycżynić chorob/ y przednieysze cżęści ćiałá powątlić/ iako mozg: tedy może y kurzenia záżyć/ y turbitow/ y mázánia abo sparadrapow. SykstCiepl 198.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POWĄTLONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. n powątlone
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiŁawy wszytkie już beły barzo potłuczone I drzewo srogiem szturmem dziwnie powątlone. ArKochOrlCz II 99.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK