ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2020
PRZYNUKArzecz ż, PRZYNUKrzecz m
Słowniki:
L, SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy: lp B. ż przynukę; N. m przynukiem
Znaczenia:
»zachęta«: Leci poseł za posłem, upominków gęstwa, Chwalebne winszowania z Polaków zwycięstwa, Prośby i obietnice i wszelkie przynuki, Żeby rznęli między się Koronę na sztuki. PotWoj1924 20. Ba, już bym ci pił na taką przynukę, Zjadszy wędzonej baraniny sztukę... PotFrasz4Kuk I 213. Ona konwersacya z woznicą, z hajdukiem, Jeżeli dobrze zrobią co, zawsze z przynukiem. PotFraszBrück I 24.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: czynić przynukę: Gospodarzu czyn przynukę Zołnierzom bądz im rad, niech pamiętaią twoię ochotę. PasPam 202.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK