ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021
DYWINACJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. dywinacja; ~ lm M. dywinacje
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAbowiem jeśli się im dywinować godzi i domyśliwać, gdyż w onym piśmie niemasz nic, jedno szczyre dywinacye i dyskursy, więc ja też dywinować z słów ich i dyskurować będę [...]. DyskZacCz II 388. Między Astrologią Náturalną y między Astrologią Judicyarną. 1mo: Iż się roźnią obserwacyą; álbowiem Náturalna Astrologia, naturalne tylko Gwiazd obserwuie influencye y impressye: á do tego, ktore sensem y racyą náturalną, mogą bydź wyprobowáne. Przeciwnym sposobem zmyślona Dywinacya, zániedbawszy náturalnych influencyi, obserwuie defluxye nie iákie konstellácyi (to iest Figur Niebieskich przydanych Asterizmom) przez geniusz tylko imaginowánych; álbo też ozionienie nie iakie Gwiazd y Planetow przy národzeniu Człowieka, ktorego ozionienia, iáko w rzeczy samey nie było y nie masz, ták też nigdy nie może bydź wyprobowáne. DuńKal Hv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM