W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2023
EGZEKUTOR rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. egzekutor; D. egzekutora; B. uż. żyw. egzekutora; N. egzekutorem; ~ lm M. uż. osob. egzekutorowie; D. egzekutorów; C. egzekutorom; B. uż. osob. egzekutorów; N. egzekutorami; Ms. egzekutorach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWállenstein niżeli się iego zdrádźieckie intenta odkryły/ wedle swego zdrádźieckiego propositum, do executiey prędzey przyść chcąc/ wysłał był executorá y praecursorá swego/ nieiákiego Szaffenbergá Generałá niegdy nád iázdą/ świádomego wszytkich mieysc w Austryey/ y w Mieśćie Wiedeńskim/ y roskazał/ áby iázdę swoię ktorey 60 rot było/ y kilká Regimentow Piechoty/ w Austriey y w Syriey/ á miánowićie około Wiedniá położył/ gwałtem płacą y pieniądze ná żołnierzá/ y przez miecz náwet wyćisnął. RelWall A2-A2v. Sprawiedliwości gdy się dosyć stanie, Egzekutorom toż się w łeb dostanie, A po fiutyńcach da Bóg dobrych panów, Da prawdomównych i świętych kapłanów. SatPodBar II 723. I tak sejm zawsze jest stanowicielem, obronicielem i egzekutorem każdego prawa. KonSSpos 114.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz egzaktor.
Autorka: