ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2022
DŁUGOSZ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1715
Formy: lp W. długoszu
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNie za staturą i okazałością, ale za wewnętrznym kształtem i ułożeniem persony cnota postępować zwykła, za cnotą dopiero idzie szacunek, za szacunkiem godność, za godnością miłość, za miłością obserwancyja, za obserwancyją posłuszeństwo, za posłuszeństwem rządu przystojność i powaga. Nie to jeno, nie to, miły długoszu, weź przed siebie zwierciadło, wliź całym sobą in speculum exemplorum, tam się dopiero przejzresz, do jakiej miary osoby miał się rząd przed laty. MałpaCzłow 269. GRAND [...] WYSOKI, wielgosz długosz wielkie chłopisko. DanKolaDyk II, 97.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DŁUGOSZ m
Formy: lp M. Długosz
Znaczenia:
nazwa osobowa hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Długosz i Kromer pisze, że kiedy po inkursyi Tatarskiey Pudyk nie wrócił się do Krakowa, Krakowianie wokowali na rząd Państwa swego Bolesława Łysego, Syna Henryka Pobożnego, który prętko intronizował się, i wakanse rozdał: Ale Konrad poszedł przeciw niemu, i zniósł Slężaków, sam się intronizował na Rząd Xięstwa Krakowskiego [...]. ŁubHist 31.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM