W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2023
POWIEŚĆ I rzecz. ż
Słowniki:
SStp, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. powieść; Ms. powieści; ~ lm C. powieściom
Znaczenia:
»wiadomość; opowieść«: Więc non simplici negativa, nie jedno principes, ale ani privati homines (którym się rychlej taki postępek zejdzie) takowych rzeczy znosić nie zwykli, jako ani lekkomyślna czyja powieść, że to bajki i plotki, może te rzeczy znosić, ale gruntowne wejźrenie we wszytkie okoliczności dokumentów, a pilne ich przez ludzi incorrupti iudicii uważenie. SkryptWojCz II 291. Moskwicin ieden przywiedziony powiádał że Smolenczánie w trwodze: czekáią iednák ná posiłek od Skopina Powiedział w pierwszey powieści/ że ná Smolensku niemász do boiu ludzi/ iedno 200. Boiárow/ á 300 Strzelcow. BielDiar Aijv. Wielka część woyská przypadáło ná to czatowánie/ ále I. M. PP. Hetmáni/ ácz vfáli powieśćiom Hospodárskim/ oczekiwáli iednák co raz pewnieyszych wiádomośći/ miánowićie widząc co raz słábszą ochotę Wołoską do przyłączenia się do woyská nászego. SzembRelWej Av. Łatwe powieściom ludzkim wierzenie, nie iednego szpetnie zawiodło. BohFStar 50. Wszystkie starego dworu intrygi gotow rachować iak z regestru, gdzie z fałszywey modestyi affektacyą w trąca umyślnie awantury, ktorych sam był Bohatyrem; żeby iednak powieść iego nie szkodziła reputacyi prababek naszych, pilnie wszystkich o sekret prosi. Monitor 21.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: apollowa powieść: Ktoż tu pozwolił krzesło zasiadać Febadzie? Czemuż nie w Delfie, czemu nie z tryfusu raczej Ludziom apolowe powieści tłomaczy, Z afektem, mowię. Aż ktoś: Wżdyć to wojewoda. PotFrasz1Kuk II 295.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PKZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2023
POWIEŚĆ II czas. dk
Słowniki:
nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POWIEDZIONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. ż powiedziona
Znaczenia:
»poprowadzony, wytyczony; nakreślony«: Kruszec káżdy má iákiekolwiek siły y plánetá mu do nich pomoc może: ále cháráktery cale są wymysły Anyołá niedobrego, bo co więcey może linia krzywo niż prosto powiedziona? TylkRoz 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: