ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020
METAFIZYKA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1692
Formy: lp M. metafizyka; N. metafizyką; Ms. metafizyce
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTak że cholerycy rádniey się báwią Metaphisiką w ktorych krew przodkuie Physiką, Phegmátycy Ethiką. Meláncholicy Poétyką. TylkRoz 310. TRZECIA CZĘŚĆ FILOZOFII O Rzeczách Niemáteryálnych ktorą zowią Metafizyką. TylkRoz 317. Filozofia nie mniey iest pożyteczna; formuie bowiem nieskończenie rozum, obiaśnia go, y bardziey go rosprzestrzenia. Logika y Metafizyka czyni go sposobnieyszym y subtelnieyszym; a Fizyka otwieraiąc mu sekreta natury; y daiąc mu poznać piękność, porządek, y przedziwne złączenie roźnych części świata, nakłania go oraz do adorowania Autora tak dziwnego dzieła. AkDziec 73.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER