ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2020
DWUNASTY licz.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy: lp lp M. m dwunasty; ż dwunasta; n dwunaste; Ms. m dwunastym; n dwunastym
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiVważenie Dwunaste. SmotApol 139. NADGROBEK MŁODEJ PANIEJ Wszytko to, czego ludzie pragną na tym świecie. We dwunastym ta pani odprawiła lecie: Była dzieckiem, dziewczęciem, była panną gładką, Szła za mąż, porodziła i umarła matką. Nie swarz się żaden z śmiercią dla tak wczesnej straty: Baba tu leży życiem, chociaż dziewczę laty. MorszAUtwKuk 101. GADKA DWUNASTA MorszAUtwKuk 197. Kiedy czytał z ambony ksiądz, wedle zwyczaju, Ową ewangeliją, gdzie Księgi Rodzaju, Abraham Izaaka, Izaak Jakoba Zrodził, choć mieli żony do rodzenia oba, Jakub Judę, który był z braciej swej dwunasty, Aż do mnie pani jedna: „Szczęśliwe niewiasty! Nie wiedziały o bólach ani o połogu; Samić to w tym mężowie rodzą katalogu. [...]" PotFrasz4Kuk I 349. Wymierzywszy łátę ábo laskę HE, długą ná łokći 12, y ćwierć; przy dwunastym łokćiu, w punktćie E, przybiy ná niey co znácznego, sposobnego do widzęnia z dáleká ná kształt Tarcze opisáney w Náuce 9. tey Zabawy. SolGeom II 49.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz dwanasty.
Autorka: AW