ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2020
POWOLNIE, POWOLNO przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy:
Znaczenia:
1. »posłusznie, zgodnie z czyją wolą, po dobroci - bez oporu«: posłusznie Powolnié Kn .
2. »powoli, niespiesznie; uważnie, starannie; delikatnie«: Iednákći przećie przyiemna pogodá przykrość zwyćięży/ gdyż częśćiey ćiepło y powolno będźie/ oprocz ná zesćiu/ gdźie niebo przykrośćią nárabiáć chce. FurUważ F3v. Piszą naturalistowie o jeleniu, iż się zgromadzają robaki w wnętrznościach jego, które wtenczas zdychają, gdy jeleń węże pożyra tchnieniem swym z ciasnych jaskiń onych dobywając, ażeby mu zaś węża trucizna nie zaszkodziła, do źródła pospiesza, w którym gdy po same nozdrze nurza się, wtenczas z oczu jego powolnie płyną łzy, które lepią się w dołkach oczu, niejako twardnieją, gdy zaś widzi, że już pozbywa trucizny, wyszedszy z wody trze oczy o drzewo... MichIKalRzecz 94.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK