ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2008
STOLEC rzecz. m
Słowniki:
SStp, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Formy:
Znaczenia:
»stolica«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: apostolski stolec »Rzym«: [...] sławę będzie miał [...] y dank zawołany Ze Apostolski Stolec od Smiertelney kosy I z ręku Fryderyka wyrwie Barbarosy [...]. ArKochOrl 25.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: na stolcach chodzić: Grallae, arum Stolcze naktorich chlopięta zwÿkli chodzicz. SłowPolŁac . ▲ biskupi stolec: Biskupi stoléc/ Episcopa [...] Episcope. Kn 32.
Związki frazeologiczne: na stolec chodzić: Trzebá áby co dzień ná stolec chodzieły. CiachPrzyp 10 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: