ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2020
CZWOROGRANIASTY przym.
Słowniki:
SXVI, T, L (; pod: czwor; XVII-XVIII w.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. m czworograniasty; ż czworograniasta; n czworograniaste; D. ż czworograniastej; B. ż czworograniastą; N. m czworograniastym; lm M. nmos czworograniaste; D. czworograniastych
Znaczenia:
»mający cztery boki (o figurach dwu- i trójwymiarowych)«: To ták Máterią przygotowáną máiąc/ Formá nástępuie/ o ktorey to powszechnie że Forma albo figurá Budynku/ Architectow, wszytkich zgodą czworográniásta iest náylepsza/ y dlategoż nayzwyczáynieysza. NaukaBud B2. Stolików mozaikowych na drewnianych nogach, dwa czworograniaste, a jeden okrągły, ZamLaszGęb 74. Biret Doktorski ma bydź czworograniasty, na znak; że przez tyrocinium, y gradusy do tey ucżeni przychodzą prerogatywy. ChmielAteny III 82. Czworograniasty Czworogranisty kwadratowy. viereckigter. quarré, fait en quarré. T III 196.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz Czworogranisty.
Autor: WG