W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020
SERASKIER rzecz. m
Warianty fonetyczne: SERASKIER, *SIERASKIER, SARASKIER
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. seraskier // saraskier; D. seraskiera; C. seraskierowi; N. seraskierem // saraskierem; ~ lm D. sieraskierów; C. seraskierom
Etymologia: <tur. serasker 'naczelny dowódca armii'>
Znaczenia:
»w Imperium Osmańskim: naczelny wódz«: Posyła tedy Seraskier Woysko ktore przy sobie miał w Sukkursie Sylistryiskiemu Paszy winszuiąc mu tego zwycięstwa. PasPam 265. Pasza Sylistryiski tedy Victo Triumphator zwycięzywszy zawolą Boską Naszych y z Pędziwszy z Po[la] Pozbierał z poboiowiska owe Porzucone kopiie kotły Bębny Choragwi wiele y Więzniow, posłał to pod budy Seraskierowi opowiedaiąc ze zNiosł Woysko Polskie wszystko. PasPam 265. Nawet y więzniow zywcem wziętych tam zastano bo kilku tylko posłał był Seraskierowi. PasPam 266. W Bandyrze nowa, straszna i wiarę przenoszaca stała się rewolucya miedzy królem imci szwedzkim a hanem i seraskierem, z okazji, że seraskier nacierał na króla, aby do państw swoich z Banderu ustapił. ZawiszaPam 303. Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb.. Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb.. Ponieważ Się takiego niegodzi nikomu nosić zawoiu, chybá Samym seraskierom. MerkHist 10/727. Seráskier Agá Básza generálną Kommendę nád Woyskiem Tureckim má mieć. MerkHist 8/604.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM