ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020
METALLICZNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1692
Formy: lm D. metallicznych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCzemu ćieplice máią wodę ćiepłą? Częśćią od ogniow podźięmnych ktore ie w kámieniách iák w kotłách iákich zágrzewáią, częśćią od przymięszánych rożnych metallicznych dymow y sokow ktore się wzáięm zágrzewáią: á potym od nich się wodá grzeie. TylkRoz 44.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER