ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020
METEMPSYCHOZA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: METEMPSYCHOZA, METAMPSYCHOZA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1640-1684
Formy: lp D. metampsychozy; C. metempsychozie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTedy, gdy się już rozściele Ten moszcz słodki po mym ciele, Duch mię nowy z dziwnej fozy Przenika metampsychozy. GawPieśBar II 142. Ale że ta jest dobrodziejstwami obowiązanych profesja, aby ustawicznym odebranej łaski głoszeniem oddawać należność ręce sprawcy, za czym najprzód proszę ten geniusz JWWMPana Dobrodzieja, którym wszystkich należących do twej najlepszej na świecie krwi, od pierwszego — dzięki pomyślnemu objęciu wpływu wielkich antenatów swoich, dzięki własnej jakby skróconej metempsychozie obejmujesz esencjalne talenta, który jesteś wyrocznią Rzeczypospolitej, abyś natchnąwszy mnie, swój twór, życzliwymi za każdym tchnieniem adoracjami, pozwolił tak obligowanego życia tchnienie, jako też pierwiastki dobywającego się głosu w najpokorniejszym za konferowane pióro grodzkie sakryfikować dziękczynieniu [...]. MatDiar 143.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz metempsykozja.
Autorka: ER