ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020
METEMPSYKOZJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1740
Formy: lp B. metempsykozją
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDrudzy piszą że wierzą w Metempsykozyą, y adoruią 4. elementa, dla czego ktore się komu podoba dla życia, y ktore czci, ták się káże chowáć, ieżeli czci ziemię to w ziemi, iezeli Powietrze to się obiesic káże ná Powietrzu, ieżeli ogień to spálic, iezeli wodę to się utopić káże. ŁubŚwiat 597. Białegłowy Tunkingskie są ná Twárzy Koloru oliwkowego, á żęby sobie czernią ktore máią czerniyesze żęby to te pięknieysze, ádoruią wszyscy Niebo, Słońce, Miesiąc, y 5. częśći Swiátá, między 4. komputuią srednią Metempsykozyą, ále teráz upewniaią Missyonárze że Wiára Chrzesciáńská tám iuż zászczepioná y publicznie ią wolno opowiádác z pozwoleniem Krolá. ŁubŚwiat 598.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz metempsychoza, metampsychoza.
Autorka: ER