W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2010
PEKTORAŁ rzecz. m
Słowniki:
SXVI, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. pektorał; Ms. pektorale
Etymologia: <łac. pectoralis>
Znaczenia:
1. »wyrób jubilerski, często krzyż, noszony na piersiach, napierśnik«: Sorok k temu Soboli Spabyow záś zgráli/ złocone dwa puháry. Wielkiemu Kihái. Więc subtelny w zielonym Pektorał Aspisie/ Y przednie pod Florentskim złotogłowem Ryśie. TwarSLeg 71. Ia zas hoyne WWM Pani Dobrod Łaski na serdecznym pektorale zyczliwemi obligacyi zapisuię charaktery. MikSil 168.
2. »zegarek noszony na piersiach«: Kontrowesjej uspokojenie. Zgodziwszy sie ktoś po [...] zawadzie, Pektorał paniej zostawił w zakładzie; A ona afekt chcąc pozyskać nowy, Zegarek za to dała mu stołowy. Więc nie wiem, co to za nagła odmiana, że zaś pektorał u dawnego pana. MorszAUtwKuk 353. Wszytko jedno na świecie. Wnidziesz na pokoj pański, pektorał we złocie, Lub ujrzysz co inszego w podobnej robocie; Widzisz srebro na służbie, na stole; jest cyna, Ołow w oknie, bez gliny nie będzie komina. PotFraszBrück II 373. Montre Se dit aussi [d'une petite horloge de poche] [...] ZEGAREK mały pektorał ktory przy sobie noszą DanKolaDyk II, 27.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MW