W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2012
PEKTORALIK rzecz. m
Słowniki:
SXVI, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. pektoralik; D. pektoralika; Ms. pektoraliku; ~ lm M. uż. nosob. pektoraliki
Znaczenia:
1. »wyrób jubilerski noszony na piersiach«: Wannę wielką Srebrną roboty nowey auszpurskiey u Xa Woiewody wziowszy ofiarowalismy przy Stole y pektoralika diamentowym WKMC Carowi Imc [...] CzartListy 40. Kazał Bog pektoralik zrobić. MłodzKaz II, 2.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: pektoralik szczerozłoty: Don Luizemu de Haro, Primo Ministro Status Krolá Hispanskiego/ ieden znaypiekniyszych iego Obrazow/ y wielki pektoralik szczerozłoty. MerkPol 257. Przed gospodą tedy stanąwszy jego, wychodzącemu skłoniła się, który komplement tatarski, czapki nie zdejmując, uczynił; po uczynionym darowała mu na pamięć królowa jm. pektoralik szczerozłoty i prosiła go o to, żeby to wszystko, co mu król jm. ustnie z nim mówił, chanowi doniósł i przyjaźń królewską opowiedział. SarPam 56.
2. »zegarek«: Żeláza inszego nie miey przy sobie, iáko pektoraliká, háftki, száble, bo ią [igłę magnesową] wnet zbestwią od prawdziwey linii południowey. SolGeom II 98. Małe Pektoraliki ktore w godzin 24, dwá rázy trzebá nakrącáć, liczą na godzinę iednę, zupełnych minut 10272. SolArch 117. Gdy tedy przytrafi się takowym chwilę iáką pomieszkáć ná mieyscu, gdzie zegaru ściennego, stołowego, albo pektoralika nie masz; mogę sobie dogodzić wodnym zegárem, których tu 3 opiszę. SolArch 359. Na przykład: niech będzie w pektoraliku (w ktorym minut w godzinę rozporządza minutá 4410) koł 3; E, H, L, krom minutowego M: pierwsze E pod sprężyną, o ząbkách 56: wtore H, o ząbkách 54: trzecie L, o ząbkách 50: y trybow troie F, 8: K6: N5. SolArchB 124. HOROLOGE [...] Zegarek pektoralik zegar wiszący. DanKolaDyk 130.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MW