Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2019
*MĘŻYNA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (XVI), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp N. mężyną
Znaczenia:
»kobieta«: Y rzékł Adam: To teraz kość z kości moich, y ćiało z ćiałá mego: tę będą zwáć Mężyną, bo z mężá wzięta iest. BW Rdz. 2, 23.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz białogłowa, kobieta, niewiasta, mężatka, mężyca, mężowa, małżonka, żona, oblubienica.
Autorka: MBM