ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2020
*ALEKSANDRYN rzecz. m
Słowniki:
SXVI, SWil (w innym zn.), SW (w innym zn.), SJP (w innym zn.) notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lm D. Aleksandrynów
Znaczenia:
»członek Kościoła koptyjskiego inaczej zwanego obrządkiem aleksandryjskim«: Byli to Sárácenowie/ ktorzy iednego Páná możnego Tureckiego z Afryki prowádźili/ co peregrynował do Mechy/ náwiedzáć grob Máchometow. Gdy byli ná morzu/ porwáli iednę nawę z trzynastą Chrześćian/ rzeczy ich między się podźielili/ sámych do Alexándryey przedáwáć wieźli. Askoro do portu weszli/ wyiecháło przećiwko nim śiłá Alexándrynow y Mámálukow/ stroyno y kosztownie/ prowádźili ich do miásta z rádośćią y pompą wielką. BreyWargPereg 76.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG