W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2023
POZAD, POZADŹ przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy:
Znaczenia:
»z tyłu«: Naród ten, którzy sami to imię mamy na świecie, żeśmy lud wolny, z tej miary wielom książętom jesteśmy równi, mamy pozad tych ludzi mianowanych zostawać, ten drogi klejnot dać sobie wydrzeć, prze nikczemność i gnuśność naszę utracić to mamy? PękosSkryptCz III 294. Do Orszy K. I M. przybył tám nie zástał przepráwionych roth tylko I. M. páná Krákow ludzi 300. páná Woiewody Kiiowskiego rothy vsárskie/ páná Przemyskiego ludzi 900. páná Podskárbiego Nadwor Litew. insze rothy kwarciáne pozad ná nieprzepráwnych lásách w ktorych vrzędnik X. Biskupa Wilen. dowiedziawszy sie/ że zá pánem Hetmánem tymże gościncem ná Ihumeną nástępuie woysko/ mosty pozmiátał y drogi zárąbał. BielDiar Aij. Niewierni oczywiśći/ Zydowie/ Aryani/ Lutrzy wżdyc iad swoy máią záraz w gębie/ ná twarzy go noszą y pokázuią/ ále ći pozad y nieznácznie go chowáią: że stámtąd biią skądbyś sie nie spodźiewał. NajmProg D2v. Doszedł go przećie názáiutrz Kśiążę Báwárskię [!] z Woyskiem/ y długo go trzymał [...] áżby był Buquoi/ ktory pozad szedł nádćiągnął/ ále iuż ku nocy się dobrze miáło/ kiedy on nádszedł. RelBit A2-A2v. [...] pozad zostáwiwszy dźiáłá z wozámi y z piechotą/ sam z konnym Woyskiem prosto do Amerstynu nád spodziewánie 12. dniá Kwietniá przyćiągnął [...]. RozprawaWojsk A3. Kto zápomina Páná Bogá y zbáwienia swoiego/ ten pozadź zfátygowány zostáie. StarKaz II, 147. Tyś u mnie pierwszy i tobie przyznawam, Że w polskim wierszu za tobą zostawam I tak leniwo w trop za tobą jadę, Jak też po sobie pozad drugich kładę. MorszAUtwKuk 9.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK