ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2020
MĘCZENNICA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy: lp M. męczennica; D. męczennicy // męczennice; C. męczennicy; B. męczennicę
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiW tym kośćiele miedzy inemi reliquiámi znáyduie sie subtelna ręká Pánieńska iescze cáła z ćiáłem/ y z skorą uwiędłą/ trádycia iest iákoby miałá bydź tá ręká własna S. Káthárzyny oney błogosłáwioney á przedźiwney męczennice Páńskiey. PrzewKoś 38. Obywátele Sodomscy/ miedzy ktorymi przemieszkawał Loth ś. stali zá męczennicę człowiekowi świętemu/ y wy bezecni Ministrowie świętym Kátholikom iesteśćie vtrapieniem. BirkEgz 10.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER