W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2020
AUTENTYCZNY przym.
Warianty fonetyczne: AUTENTYCZNY, AFTENTYCZNY
Słowniki:
Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m aftentyczny // autentyczny; ż autentyczna; n autentyczne; D. m autentycznego; ż autentycznej; B. m nżyw autentyczny; ż autentyczną; Ms. ż autentycznej; lm M. nmos autentyczne; D. autentycznych; B. nmos autentyczne; N. autentycznemi; Ms. autentycznych
Etymologia: <łac. authenticus>
Znaczenia:
1.prawn. »potwierdzony dowodami, dokumentami; oryginalny, wiarygodny, rzeczywisty«: Autentyczny/ v. Powazny 1. Dowodny. Kn 10. Odnosił [ród] poszanowanie. Czego tyle mam autentycznych dokumentow. RadziwKSprawy 25. Zadał im beł P. Zagorski z Czechowa Ignobilitate[m] y excepty Autenticzne powymował. TrepNekLib 109. Mam tego autentyczny extract przy sobie. OpalKListy 451. Je[g]o m P. Podkomorzi Wilenski nie miał drukowanei autentycznei Constitutii, ieno pisanom. VorLetSkarb 243. Wieś Mienięta. W tej wsi, wieleby włok było, zadnego nie mieliśmy autentycznego dokumentu. OpisKról 419. Reputacyą moię usilnie psowano, czego u mnie authenticzne w schowaniu dowody. LubJMan 44. Aby to było prawo Autentyczne, chciał go Bog zapisać, i na zapisaniu ztrawił Moyzesz Czterdzieści dni. MłodzKaz I, 237. Regestr tych rzeczy iest przy X Godlewskim, iest u mnie y drugi Authenthiczny, ale go nie mam teraz ad manum. RadziejKor 33. Podatki na Seymie teraźnieyszym uchwalone, które im na przyszły Generał denuntiabimus przez Urodz[onego] Pisarza Skarbowego Pruskiego, albo przez Plenipotenta autentycznego, od Wielm[ożnego] Podskarbiego Ziem Pruskich inducent. VolLeg VI 50. Paprocki [...] powiada, że te miał autentyczną wiadomość, że w herbie tego Swiętego [Bernarda], w czarnym polu, były dwie linie. NiesKor II 98-99. AUTHENTIQUE en terme de jurisprudence [...] Instrumentum authenticum et certae fidei. AUTENTYCZNY, terminem prawnym co iest według prawa napisane mowiąc o aktach prawnych. DanKolaDyk I, 156. Kontradycent sprzeciwia się poty, poki autentycznym życia y cudow wywodem Personae Canonizandae nie będzie skonwinkowanym. ChmielAteny II 141. Testamenta, zapisy, kontrakty, ugody, ktoreby Generalny sędzia podpisał, za ważne y autentyczne być maią. ArtWoj 109. Aftentyczny. urschrifftlich. autentique, qui fait preuve. T III 3.
2. »sprawdzony, skuteczny«: Plaster Noremberski autentyczny. Weźmi soku ze świeżych Rzep zwyczaynych, wyciśnionego, przewarz go [...] przyday Kamfory puł łota. VadeMed 136.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL