ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2020
POZIOMNIE, POZIOMNO przysł.
Warianty fonetyczne: POZIOMNIE || POZIEMNIE, POZIOMNO || POZIEMNO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1684
Formy:
Znaczenia:
»poziomo, wertykalnie«: Kiedy potrzebá doswiádczyć, iezeli liniia iáka, álbo płászczyzná stoi poziomnié: posluży ná to srzodwagá postáwiona ná niey. SolGeom II 5. Vstaw deskę poziomno ná stołku iálom. SolGeom II 99. ...wbiy igłę [...] w liniią południową [...] zrysowána ná desce [...] vstáwioney horyzontálnie, ábo poziemno... SolGeom III 30-31. Rozdzieliwszy drąg dány G ná 8 części náprzykład y postáwiwszy go pierwszym podziałem ná F záwieś tyle ciężaru ná końcu G bliszszym podstawku F, ile będzie potrzebá, áby drąg stánął w rowni horizontálnie, to iest poziemnie. SolArch 22.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK