ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2014
KOSTECZKA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy: lm Ms. kosteczkach
Znaczenia:
1.ekspr. »kość, część szkieletu człowieka lub zwierzęcia«: Obawiać się nie trzeba, aby młode źrzebięta, słabe w kosteczkach jeszcze, obrażone od świerzop abo innych bystrych koni być miały gdy w osobnem stadzie chodzić będą. DorHipTur 53.
2. »element wzoru materiału«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: aksamit w kosteczkę: Axamit [...] zielony gładki/ w kosteczkę [...] na mieyscu kupuią łokiec po złotych 3 groszy 15. GostSpos 108.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: