ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020
POZOSTAWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: cz. ter. lp 3. os. pozostaje
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPOZOstáie tylko iedno pytánie/ ktore ná kilku mieyscách Galenus wspomina/ co to zá przycżyna iest/ że kiedy kto ma pragnienie/ á nie idzie do wanny/ potym vstaie mu ono pragnienie. SykstCiepl 46.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK